Sposoby Leczenia Choroby Alkoholowej

Alkoholizm to choroba, która atakuje zarówno ciało, jak i umysł, dlatego tak ważne jest, aby znaleźć odpowiednią dla siebie metodę; taką, która obejmie oba obszary. 

Uzależnienie jest przewlekłym, mózgowym zaburzeniem, które wpływa na zdolność mózgu do samokontroli. Podstawowa struktura mózgu ulega zmianie, a określone obszary stają się mniej wrażliwe na normalne substancje stymulujące. W swojej ekstremalnej formie, uzależnienie może być śmiertelne; jednak można je zatrzymać. 

Alkoholizm jest przewlekłą, nawracającą chorobą, na którą nie ma jednego lekarstwa. Długość czasu, jaki zajmuje alkoholikowi powrót do zdrowia, różni się w zależności od osoby, a jeden drink może wystarczyć, by wywołać początek nawrotu choroby u każdej trzeźwej osoby. 

Poniżej podamy metody leczenia, abyś mógł dowiedzieć się, gdzie szukać pomocy w przypadku uzależnienia od alkoholu.

Jakie są sposoby leczenia osób uzależnionych od alkoholu?

Pierwszym kluczowym krokiem w leczeniu alkoholizmu jest skłonienie chorego do przyznania się, że jest chory, a następnie zachęcenie go do aktywnego udziału w procesie leczenia.

Aby uzyskać pomoc przy uzależnieniu od alkoholu, ważne jest, aby uzyskać odpowiednie leczenie. Jeśli Ty lub ktoś bliski ma problemy z nadużywaniem substancji, najpierw porozmawiaj z lekarzem o dostępnych opcjach, a następnie rozważ terapię, leki lub oba te czynniki.

Osoby zgłaszające się do placówek odwykowych często mają już za sobą nieudane próby zaprzestania picia. Nikt nie może zmusić osoby uzależnionej do podjęcia leczenia – musi to być jej świadoma i samodzielna decyzja.

Detoksykacja alkoholowa

Oddział detoksykacyjny jest miejscem przeznaczonym do zapewnienia opieki medycznej i leczenia pacjentów, którzy doświadczają najgorszych skutków odstawienia alkoholu lub narkotyków (takich jak delirium tremens).

Trwa zwykle nie dłużej niż 10 dni. Jej celem jest postępowanie medyczne prowadzące do jak najbezpieczniejszego i najszybszego ustąpienia objawów abstynencyjnych.

Psychoterapia uzależnienia od alkoholu

Psychoterapia jest jedną z najbardziej skutecznych metod leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Metody psychoterapii kładą szczególny nacisk na zdolność osoby uzależnionej do zatrzymania bądź zmniejszenia picia, etap jej gotowości do zmiany, kontekst społeczny osoby uzależnionej oraz jej system wsparcia.

Głównymi celami programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu realizowanymi w placówkach leczenia uzależnień są:

  • nauka umiejętności zachowania trwałej abstynencji,
  • dążenie do poprawy zdrowia fizycznego oraz psychicznego,
  • zdobycie umiejętności potrzebnych w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych oraz społecznych.

Proces terapeutyczny to żmudna i ciężka praca, która zawiera w sobie dużo różnych działań. Efektem tych działań powinny być głębokie i możliwie trwałe zmiany, które dotyczą postaw, przekonań, relacji z innymi, zachowań, przyzwyczajeń a także sposobu myślenia, reagowania, odczuwania, przeżywania, itd.

Farmakoterapia

To jedna z alternatyw leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Polega na wychodzeniu z uzależnienia za pomocą leków.

Jednym z leków najczęściej stosowanych podczas leczenia uzależnień jest Disulfiram, czyli tzw. wszywka alkoholowa. Jeżeli zachowa się pełną trzeźwość wszywka nie powoduje żadnych skutków ubocznych. Natomiast, po wypiciu alkoholu może doświadczyć wielu nieprzyjemnych i niebezpiecznych dla zdrowia objawów zatrucia. Objawia się zaczerwienieniem w obrębie twarzy, uczuciem duszności, rozpierania w klatce piersiowej, przyśpieszeniem akcji serca, uczuciem niepokoju oraz lękiem przed umieraniem.

Po zastosowaniu leku nie odczuwa się jego obecności w organizmie i praktycznie od razu po zabiegu można wrócić do wykonywania codziennych czynności.

Leki te może zalecić tylko lekarz psychiatra w placówce leczenia uzależnień. Innymi lekami zalecanymi wyłącznie przez lekarzy są leki przeciwdepresyjne i antypsychotyczne Nie leczą one bezpośrednio uzależnienia, ale pomagają w usuwaniu, a najczęściej łagodzeniu nieprzyjemnych stanów psychotycznych i zaburzeń nastroju współwystępujących w uzależnieniu.

Wspólnota Anonimowych Alkoholików

Wspólnota Anonimowych Alkoholików (AA) nakłania do tego, aby otwarcie prosić o pomoc przy uzależnieniu. Oferuje pomoc osób, które wyszły z choroby alkoholowej, i które w każdej chwili służą radą, wspierają, dzielą się doświadczeniami; można do nich zadzwonić w każdej chwili, zwłaszcza, gdy poczuje się wielką potrzebę napicia się. 

Klub jest niezwykle pomocny dla osób, które potrzebują wsparcia społecznego, a jednocześnie dobrze odnajdują się w sztywnych ramach nakazów i zakazów panujących w AA.

Najwazniejszym celem tego ruchu jest wspieranie jego członków w pozostawaniu w trzeźwości oraz pomocy w jej osiągnięciu osobom, które tego potrzebują. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach zamkniętych jest wyrażenie pragnienia zaprzestania picia. 

Zdrowienie polega na:

  • akceptacji tego, czego nie można zmienić,
  • odwadze, by zmieniać to, co można zmienić,
  • mądrości, aby odróżnić jedno od drugiego.

Inne formy i metody pomocy osobom uzależnionym od alkoholu

Stowarzyszenia i kluby abstynenckie – promują abstynencję alkoholową oraz wspierają osoby uzależnione i jej rodzinę. Wspomagają w rozwoju umiejętności potrzebnych w procesie zdrowienia, stwarzają możliwości ciekawie spędzonego czasu wolnego, świętowania oraz integracji społecznej. Są to miejsca, gdzie mogą uczęszczać wszyscy członkowie rodziny, wspólnie spędzać czas i uczyć się funkcjonowania w nowej, trzeźwej rzeczywistości.

Telefony zaufania – istotą telefonu zaufania jest udzielanie bezinteresownego, anonimowego wsparcia osobom w kryzysie psychologicznym. Telefony zaufania dla osób uzależnionych i ich rodzin tworzone są najczęściej przez samorządy lokalne, organizacje pozarządowe oraz ośrodki pomocy społecznej.

Ile trwa leczenie uzależnienia?

Leczenie uzależnienia jest procesem długotrwałym. 

Przy zaawansowanej chorobie alkoholowej czas potrzebny do zaadaptowania się organizmu do nowego stylu życia po odstawieniu alkoholu wynosi mniej więcej 9-15 miesięcy. Całkowite wyzdrowienie (gdy przestaje zagrażać niebezpieczeństwo nawrotu choroby) następuje po 2-3 latach.

Choroba, terapia i co potem? 

Terapia to tak naprawdę dopiero początek drogi ku wyjściu z choroby alkoholowej. 

Zaleca się, aby po zakończeniu terapii dalej korzystać ze wsparcia w programach dotyczących uzależnień przez około 1-5 –  2 lata. Ma to na celu utrwalenie umiejętności niezbędnych do życia w abstynencji. Dobrze sprawdzi się terapia AA, gdzie, tak jak wspomnieliśmy wyżej, czynny udział biorą osoby, które wyszły z choroby alkoholowej. 

W przypadku nawrotów choroby, chęci sięgnięcia po alkohol, warto skonsultować się z lekarzem prowadzącym terapię. Jedną z opcji jest także turnus motywacyjny.