Wpływ Alkoholizmu Na Życie I Relacje W Rodzinie

Alkohol jest substancją psychoaktywną, która jest spożywana w celu zmiany nastroju. Można go sklasyfikować jako środek depresyjny, pobudzający lub halucynogenny. Spożywanie alkoholu wiąże się z wieloma negatywnymi skutkami zdrowotnymi, psychicznymi i fizycznymi. Wywołuje negatywny wpływ nie tylko na osobę uzależnioną, ale także na całą jej rodzinę. Jakie są konsekwencje nadużywania alkoholu?

Nie da się uniknąć zmian w organizmie, a także wielu problemów społecznych, które towarzyszą uzależnieniu. W poniższym tekście opiszemy, jakie naszym zdaniem są najważniejsze.

Jak uzależnienie od alkoholu wpływa na zdrowie i życie człowieka?

Problemy zdrowotne

Zwiększone ryzyko poważnych chorób przewlekłych, zaburzeń pracy mózgu, trzustki, wątroby, układu pokarmowego i nerwowego wynika z nadużywania alkoholu.

Poziom alkoholu we krwi mierzony jest w promilach i wskazuje ilość etanolu w litrze krwi. Jednak częste i nadmierne spożywanie etanolu powoduje charakterystyczne choroby i zmiany w całym organizmie człowieka.

Homeostaza organizmu zostaje zaburzona przez nadmierne picie, przez co jest on bardziej podatny na choroby i uszkodzenia.

W dużym stopniu związane są one z:

  • układem pokarmowym – u alkoholików zaburzony jest zazwyczaj górny odcinek przewodu pokarmowego, co objawia się zwykle w postaci zapalenia i żylaków przełyku oraz owrzodzenia żołądka lub dwunastnicy. Długotrwałe picie alkoholu prowadzi do rozwoju marskości wątroby, która jest niewątpliwie najpoważniejszym schorzeniem.
  • układem krążenia – wysokie ciśnienie krwi jest spowodowane nadużywaniem alkoholu. Wysokie stężenie alkoholu we krwi negatywnie wpływa również na pracę mięśnia sercowego – obserwuje się zaburzenia rytmu, które często stanowią bezpośrednią przyczynę zgonów. 
  • układem rozrodczym – nadmierne spożywanie alkoholu może być przyczyną zaburzeń hormonalnych. U mężczyzn obserwuje się obniżenie poziomu testosteronu, czego skutkiem jest obkurczanie jąder, upośledzenie wytwarzania nasienia, powiększenie gruczołów piersiowych i zmiana owłosienia. U kobiet są to zaburzenia cyklu menstruacyjnego, płodności oraz przedwczesna menopauza.

Wraz z postępującym rozwojem uzależnienia od alkoholu dochodzi do rozszerzenia liczby zmian skórnych oraz zaburzeń w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. Ponadto, przewlekłe spożywanie alkoholu wpływa niekorzystnie na układ immunologiczny, co skutkuje zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia chorób nowotworowych. Osoby nadmiernie spożywające alkohol są także bardziej zagrożeni chorobami takimi, jak: rak wątroby, żołądka, przełyku, części nosowej gardła, krtani, tchawicy oraz piersi. 

Problemy społeczne

Konsekwencje nadużywania alkoholu są poważne, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Niszczone są ważne więzi, traci się bliskich, niszczy się małżeństwo, zawęża się cele życiowe, wzrasta agresja i przemoc, obniża się poziom życia, pojawiają się trudności w kontaktach interpersonalnych i izolacja społeczna, spada kompetencja zawodowa, pojawiają się słabe wyniki w pracy, dochodzi do naruszania prawa i popełniania wykroczeń. 

Alkoholizm w rodzinie 

Sytuacja rodzinna osoby uzależnionej od alkoholu jest niezwykle skomplikowana i trudna. Poza osobą uzależnioną, choroba szkodzi także całej rodzinie. Rodzina osoby uzależnionej nie jest w stanie zignorować czy też uciec od problemu, jakim jest w ich domu alkohol oraz osoba nadmiernie go spożywająca.

W takiej rodzinie pojawia się strach, niepewność, zakłopotanie i złość. Alkohol w domu niszczy tradycyjny model i system rodzinny, co w konsekwencji wpływa na życie rodzinne. Życie nie jest przeżywane spontanicznie, beztrosko, radośnie, nie wyraża uczuć; nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć u alkoholika; chory może zachowywać się w sposób nieprzewidywalny wobec rodziny, nie ma więc miejsca na beztroską zabawę, radość czy wyrażanie uczuć. W efekcie członkowie rodziny narażeni są m.in. na przemoc seksualną, fizyczną i psychiczną.

Partner lub partnerka członka rodziny alkoholika zmaga się z ciągłym stresem i jest niszczony przez chorobę alkoholową. Niemożliwe jest, aby alkoholik żył ze swoją rodziną w stanie spokoju i przeciążenia emocjonalnego. Rodzina alkoholika doświadcza smutku, przygnębienia, rozpaczy i bezradności w wyniku rozkładu życia rodzinnego. Ukrywają problem i próbują osłonić uzależnionego przed światem zewnętrznym, aby go chronić. Świat zewnętrzny jest ograniczany, aby nie dowiedział się, że w domu jest problem.

Przemoc w rodzinie

Problemy z nadużywaniem alkoholu sprawiają, że w domu zaczyna się przemoc. 

Przemoc domowa jest szczególnie niszcząca dla psychiki dzieci, nawet, jeżeli są tylko jej świadkami. Dzieci są nie tylko pozbawione poczucia bezpieczeństwa, ale także uczą się niekorzystnych wzorców zachowań, często mają kłopoty ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, osiągają gorsze wyniki w nauce, mają zwykle problemy z pamięcią oraz koncentracją uwagi. Zawsze obowiązkiem dorosłych jest ochrona dzieci przed wystąpieniem tego rodzaju sytuacji.

Spożywanie zbyt dużej ilości alkoholu zaburza ocenę moralną czynów, co ułatwia przekraczanie granic, a w konsekwencji prowadzi do działań związanych z przemocą. U osób uzależnionych dochodzi jeszcze jeden czynnik sprzyjający działaniom przemocowym – objaw choroby, którym jest głód alkoholowy i postępująca degradacja centralnego układu nerwowego. Głód domaga się natychmiastowego zaspokojenia i ktokolwiek stanie na drodze może być potraktowany agresywnie.

Współuzależnienie 

Współuzależnienie to choroba (lub stan chorobowy) powstająca, kiedy człowiek ma na co dzień do czynienia z bardzo silnie objawiającym się zjawiskiem, z którym nie umie sobie poradzić. Człowiek nie będąc w stanie zintegrować się ze swoją osobowością dopasowuje się do danej sytuacji.

Na współuzależnienie składa się:

  • silnie objawiające się zjawisko,
  • jego bliskość,
  • niemożliwość poradzenia sobie z tym zjawiskiem,
  • przystosowanie się do tego zjawiska,
  • choroba lub stan chorobowy, powstałe w wyniku tego zjawiska.

Osoba współuzależniona w sposób dla siebie nieświadomy podtrzymuje i chroni picie osoby uzależnionej, zajmując się bardziej alkoholikiem niż sobą, koncentrując na nim całą uwagę i energię, roztaczając parasol ochronny nad jego piciem, płacąc jego długi, sprzątając bałagan po nim, usprawiedliwiając go i kłamiąc w jego obronie.

Jak pomóc? 

Osoby uzależnione są trudne w kontaktach, nie potrafią zaufać, nie potrafią wyrażać uczuć, mają trudności z rozmową o trudnościach. Aby wyjść z tej sytuacji potrzebują pomocy w postaci np. detoksu, psychoterapii czy udziału w zjazdach AA. 

Jednym ze sposobów leczenia choroby alkoholowej są także wszywki alkoholowe. To rodzaj farmakoterapii; stosowany jako środek wspomagający w leczeniu uzależnienia od alkoholu. Tabletki Disulfiramu, umieszczone podskórnie, są metabolizowane przez organizm i wywierają efekt przez kilka miesięcy.